Вие сте тук
Начало > Иновации - Финанси > За какво най-често българите прибягват до кредити? – Анализ на NextTV.BG

За какво най-често българите прибягват до кредити? – Анализ на NextTV.BG

След поемането на страната ни по пътя на демокрацията хората осъзнаха, че имат спешна нужда от това да използват финансова помощ за да започнат бизнес, да си купят жилище или просто да покрият текущи битови сметки. На практика разклатената финансова стабилност през периода на прехода се оказа и определяща за това мнозина да прибягнат до заеми от банки или небанкови институции за да могат да стъпят на крака и да преодолеят катаклизмите на новото време. Днес почти 30 години след падането на тоталитарния режим българския потребител доста смело ползва различни финансови услуги. Това се дължи не само на известното стабилизиране на икономическото състояние на средно статистическия българин, но и поради това, че спрямо кредитите има известна промяна към отношението и разчупването на манталитета. Днес хората, които се нуждаят и взимат кредити онлайн не са сочен с пръст и не са определяни като такива, които не могат да си направят сметката. Те са хора, които наистина са уверени в собствените си усилия и не разчитат на близки, роднини и приятели. Ето защо днес ще обърнем внимание на въпроса поради какви причини най-често българите кандидатстват за кредити.

За да отговорим обаче на въпросът ще разделим потребителите на три основни категории. В първата, най-многобройна ще поставим онези, които най-често прибягват до кредити, които обаче от типа на краткосрочните. Това са категория кредитополучатели, които нямат стабилни доходи, често изпадат в безпаричие и невъзможност дори да заплатят битовите си сметки. Реално колкото и странно да звучи това са почти 60 % от кандидатите за заеми. Те създават доста работа на фирмите за краткосрочни заеми, тъй като през три-четири месеца отново са техни клиенти. Ако преди години имаше масова практика да се взимат пари и да не се връщат то днес можем да кажем, че вече има дисциплина и процента на необслужваните кредити от този вид доста намалява. Тази група клиенти определено нямат друг вариант да се измъкнат от ситуацията, в която са попаднали, тъй като реално живота им е на приливи и отливи. Специалисти дават обобщена характеристика на тези социални групи, която показва, че те са с образование, което не им позволява да се развият в конкретна професия, не разполагат с добра и доходна работа, а се хващат на всичко което им попадне за кратък срок и освен това не на последно място нямат и културата на правилно разходване на средства. Основния мотив за кандидатстване за кредит на този тип клиенти е от чисто битов характер. За сметки, за храна, за облекло. По-неразумните са склонни дори да си купят и техника, от която реално не се нуждаят, но въпреки това неправилно харчат парите и отново попадат в омагьосания кръг, от който все още не са успели да излязат напълно. Разбира се, не всеки нуждаещ се от краткосрочен заем бихме поставили в тази категория потребители, тъй като има и такива, които са поставени в някакви условия, в които наистина нямат друго решение и изход от възникналата изневиделица ситуация.

Ето, че стигаме до втората категория кредитополучатели. Те са сравнително малък процент от общата бройка. Финансовите специалисти ги наричат средностатистически потребители, които са доста нерешителни при ползването на тези инструменти и единствено в твърде безизходни обстоятелства са склонни да прибягнат до кредит.  Що се отнася до образа на такъв кредитополучател то това е човек в работоспособна възраст между 45 и 55 години, с добра работа и прилични доходи, собствено жилище и средно ниво на социален статус. На практика в процентно съотношение това са под 10% от хората, които ползват кредитни услуги, но им обръщаме специално внимание поради това, ме те наистина имат сериозни и основателни причини да ползват услуги на банковите и небанковите кредитни инструменти. Средната сума, която ползват тези потребители е между 1500 и 5000 лева. Основната и главна причина те да проявят интерес към заемите са непредвидени обстоятелства. Обикновено това могат да бъдат сериозни ремонтни дейности в дома, колата, инвестиране в образование, лечение и други. Преди да вземат кредит този тип клиенти много внимателно обмислят своето решение. Те търсят най-изгодното предложение и съставят погасителния план съобразно индивидуалните си месечни разходи. Кредитните институции са доста благоприятно настроени към тази категория кредитополучатели, тъй като те са изключително отговорни и никога не си позволяват забава. Стабилните доходи предполагат редовно изплащане на вноските, което ги нарежда и сред най-желаните клиенти. Не можем да кажем дали тази категория предпочита повече банковото обслужване или фирмите за бързи заеми, тъй като в основата на кандидатстването са фактора изгодни условия и разумна лихва.

Третата категория потребители са онези, които са склонни да търсят финансиране за предприемаческата си дейност или пък развитието на бизнеса си. това са около 30 % от кандидатите за кредити и обикновено основен кредитор на този тип инвеститори са банките. Не липсват и такива кандидати, които разчитат на фирмите, които предоставят такива пакети като идеята е да се възползват от максимално по-облекчения режим на заема и неговото ползване. Наричаме тези финансови инструменти инвестиционни поради това, че наистина средствата се разходват с оглед увеличаване на печалбата. Не е задължително само юридически лица да са ползватели на такива заеми, тъй като има много хора със свободни професии, които също инвестират в своето развитие. Ролята на такъв ресурс е да подпомогне, организира и да създаде стабилност. Тук нещата са изключително премерени и не се предприемат рискови ситуации, които да разклатят стабилността на предприемача. Парите могат да се ползват за покупка на техника, машини, оборудване както и представителни разходи, които да са свързани с организирането на пътуване, от което се очакват сключването на сериозни сделки и откриването на нови партньори.

Ако трябва да обобщим и да отговорим максимално конкретно на въпроса за какво българина най-често прибягва до кредитните институции то отговора няма как да бъде еднозначен. Всъщност в зависимост от своите индивидуални потребности, култура и дисциплинираност зависи колко и как биват разходвани взетите на заем пари. Факт е обаче, че все още е тревожна статистиката за това, че има много социални групи, които изцяло разчитат на заеми за да покриват и най-елементарни битови потребности. А към всеки един кредит е важно да ес прояви отговорност и да ползва разумно и целенасочено.

Пазете се от нелоялните кредитни институции, вижте повече в репортажът на колегите от NOVA

Top