Вие сте тук
Начало > Иновации - Строителство > Изкопните дейности – защо е нужно качество

Изкопните дейности – защо е нужно качество

изкопни дейности

Изкопите са ти земекопни дейности, които са свързани пряко с отнемането на скални маси, почви или друг материали с цел осигуряване на конкретен размер и дълбочина яма. Най-често изкопните дейности са характерни за строително – ремонтните мероприятия, но има и такива, които касаят извършване на работа за направа на тунели, вади, легла за полагане на тръби, кабели и други. Обикновено този тип услуги са наемни, защото самата земекопна техника, която се прилага при извършване на такива мероприятия е в пъти по-ефективна, но и скъпа като инвестиция. А практиката показва, че с наемането на машини за земекопни работи отпада необходимостта от покупка и поддържане на специфични и конкретно предназначени за нулеви дейности технически устройства. Най-търсени за райони с висок интензитет на строителство и ремонти е изкопна дейност София. Столицата е от онези развиващи се райони, в които непрекъснато се търсят под наем машини за земекопни работи. Причините са ясни, а с оглед на това, че града се разраства то е логична необходимостта от използването на услуги, свързани с изкопите.

Видове изкопи

Най-масовите изкопни мероприятия се провеждат в строително – ремонтните работи в София, при които се акцентира на необходимостта от някои основни нулеви процеси, при които пряко участие взимат основните машини от типа на мини багери, челни товарачи, друг вид земекопни уреди. В основата на направата на един изкоп е това за како той ще послужи откъдето реално идва и определянето на вида му. В София най-масово търсени са изкопни дейности, които са свързани с:

мини багер
  • Почистване на стари терени от полусрутени постройки;
  • Премахване на останки и отломки;
  • Почистване на терени;
  • Подготовка на обекта, върху който ще се изгражда сграда с подземен паркинг;
  • Направа на изкопи за фундаменти и основи на жилищни или друг вид постройки и сгради;
  • Извършване на изкопни дейности, които са свързани с направата на канали за полагане на ВиК тръби;
  • Направа на изкопи за канавки;
  • Почистване на терени за изграждане на пътища и т.нат.

Изкопите, които се провеждат със земекопна техника са многообразни. Освен по своето предназначение те се отличават и по дълбочина, размери, необходимост от укрепване. Точно затова е важно да имате предвид, че не всеки екип, който разполага с багер или мини багер може да ви осигури висококачествено и надеждно обслужване.

Качествено обслужване

Качеството на изкопните дейности е в основата на това да сте удовлетворени от така наречения нулев етап от строително-ремонтната дейност. Много предприемачи, които не са запознати с естеството на направата на конкретен изкоп си мислят, че това е просто поредната дупка, която след време ще се запълни и тя ще играе основата на новопостроена сграда. За да бъде стабилна и отговаряща на определени стандарти и норми сградата е необходимо да се предвидят такива изкопни дейности, които са извършени съобразно нормативните изисквания.

Честа практика на фирмите предлагащи изкопни дейности в София е да извършват и укрепителни работи, които са пряко свързани с направения изкоп. При различни климатични промени, наличие на подпочвени води, песъчлива почва или друг вид нестабилна субстанция има много голяма вероятност да възникне пропадане на изкопа. А това води не само до рискове по отношение на стабилността на предстоящите строително – ремонтни работи, а също и до възникване на инциденти, застрашаващи здравето и живота на работниците на строителната площадка. Ето ви основателни причини да сте оптимално отговорни към това да наемате само квалифицирани фирми от София, които са специализирани и максимално подготвени в това да гарантират на клиентите си качествени и отговорни дейности.

Изкопите са ключови за всяка една ремонтна или строителна работа, което е предпоставка да не ги подценявате при използване на услуги, включващи употреба на мини багери, челни товарачи и друг тип специализирани земекопни машини.

Top