Вие сте тук
Начало > Иновации - Финанси > Как се осчетоводяват сделки с криптовалути?

Как се осчетоводяват сделки с криптовалути?

криптовалути

Търговията с криптовалути набира все по-широка популярност. В търсене на решение за инвестиране на свободните пари не са малко физическите лица и фирмите, които се ориентират към операции с криптовалути. В световен мащаб са познати повече от 2200 вида такива финансови инструмента. Тъй като е все още нова система за разплащане то данъчните процедури по осчетоводяване на криптовалути не са толкова известни в масовата счетоводна практика. Затова, ако сте решили да търгувате с криптовалути преди това се подгответе с информация какво следва от подобна инвестиция и колко ще ви струва тарифата при водене на финансова отчетност относно този тип алтернативни инструменти за разплащане.

Използват ли се у нас криптовалутите като платежно средство?

Може и да не ви се вярва, но и у нас вече има компании, които приема плащания с криптовалути и съответно те също използват тези инструменти за да заплащат стока или услуга. Като всяко друго прието платежно средство за разплащане, операциите с този вид пари трябва да се осчетоводяват. Именно предвид това е необходимо да имате предвид кои счетоводни кантори предоставят такъв тип услуга и разполагат с опитни специалисти, които познават данъчната и законова рамка в България за да могат да ви помогнат за правилното и обосновано осчетоводяване на операциите с алтернативните пари.

Повечето от вас са чували за Биткойн, но всъщност това е само един инструмент, с който можете да търгувате. Списъка с такива финансови инструменти наистина  е дълъг. Затова е добре да опознаете възможностите педи са предприемете конкретна стъпка. Други популярни криптовалути са:

 • Ripple;
 • Ethereum;
 • Bitcoin Cash;
 • Cardano;
 • Litecoin;
 • IOTA;
 • NEM;
 • Dash и много други.

Криптовалутите се приемат като актив и затова концепциналната им рамка за отчитане е като МСС или МСФО. Предвид това, че става въпрос за възможност за закупуване, производство и получаване по друг начин на този финансов инструмент се дава възможност за контрол. Този контрол се изразява в препродажба или използване като други средство за размяна.

Особености

счетоводство на криптовалути

Правилно е като се смята, че все още няма законова уредба у нас, която е свързана с използването на криптовалутите. Може би и в световен мащаб все още има известни несъответствия и неясноти по отношение на финансовото им отичане. Финансовата счетоводна рамка, която се прилага е свързана с решения на комитета на Комитета по разяснения на МСФО от 2019 година.

НАП разглежда този тип търговия като такава с финансови активи, която е освободена от доставка по ЗДДС. Често криптовалутите се използват като заместител на пари или като нематериални активи. За да се ориентира счетоводно една сделка следва да се разгледа същността на този финансов инструмент и за какво именно се използва. Така, че сами можете да се досетите, че не всеки счетоводител има възможността да се справи с осчетоводяването на този инструмент.

Имайте предвид, че това са вид „пари“ или финансови активи, които все още не са признати като официални и законови средства за размяна, освен в Салвадор. Затова и според нашето законодателство те са вид финансов актив, различен от фиатните пари. С две думи не е толкова просто да се търгува с такъв актив и определено имате нужда от професионални съвети, които могат да бъдат предоставени от фирма, която може да се ангажира с осчетоводяването на съответната операция.

Как се осчетоводяват и облагат криптовалутите?

Понятията, които се свързани с финансовата отчетност на криптовалутите се отнася до първоначалната и последваща оценка на финансовия инструмент. При първоначалната оценка се имат предвид:

 • Цената на придобиване, при която се взима предвид покупната стойност, включително и преките разходи каквито например са ези за извършената транзакция;
 • Справедлива стойност. Определя се според международния финансов стандарт за отчитане 9. Тук не се добавят преките направени разходи по сделката.

Спрямо последващата оценка се има предвид към кой финансов актив е отнесена криптовалутата. Сспоред СС 32 са възможни две категории:

 • Финансови активи с цел търгуване;
 • Финансови активи, които са на разположение за продажба.

Не винаги са положителни крайните резултати и е възможно резерва да бъде с отрицателна стойност. Счетоводната кантора, която се ангажира с финансовата отчетност отписва и отчита като текущ приход или разход при отписването на криптовалутата.

Облагането при продажба е съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗКПО и се съставя обратната счетоводна статия. Самото осчетоводяване съответства на данъчното третиране на тези инструменти като финансов актив. Ако в даден момент криптовалутите се приемат като общо прието валута то те ще бъдат отчитани по реда на Международните счетоводни стандарти 21 като обменна валута и валутни курсове.

Предвид настъпващото огромно разнообразие при криптовалутите и начините за търгуване с тях имате основателни причини да се запознаете с финансовата рамка, която се отнася до осчетоводяването им. За да е коректно отразена съответната операция счетоводно е добре да се възползвате т услугите на счетоводна къща, която има опит и утвърден екип, който да ви съдейства.

Top